Προσωπικά εργαλεία

Σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη για τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο

Ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε σε τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινόμενων βίας στο σχολείο - Μέθοδοι, τεχνικές και δράσεις" που διοργάνωσαν τα Γραφεία Αγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, στις 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου στο Πειραματικό Σχολείο του ΑΠΘ.

Το σεμινάριο, στο οποίο έλαβαν μέρος 80 εκπαιδευτικοί, περιλάμβανε εισηγήσεις, εργαστήρια και ομάδες εργασίας όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, το φαινόμενο της βίας από διάφορες σκοπιές, η αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών στο σχολείο, η διευκόλυνση της επικοινωνίας στην τάξη, η εκπαίδευση στα δικαιώματα ως παράγοντας πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, οι επιπτώσεις της βίας και του εκφοβισμού στους εφήβους, η θεσμική οργάνωση του σχολείου ως παράγοντας δημιουργίας φαινόμενων βίας μεταξύ των μαθητών, η εμπειρία σχολείου της Θεσσαλονίκης σχετικά με τη σχολική διαμεσολάβηση, τεχνικές δραματοθεραπείας στην αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο και η συνεργασία σχολείου- οικογένειας.

Ένα τετράωρο στην τρίτη ημέρα του σεμιναρίου αφιερώθηκε στην παρουσίαση από τον Βοηθό Συνήγορο κ. Γ.Μόσχο και επεξεργασία από τους συμμετέχοντες των διαπιστώσεων και προτάσεων του Συνηγόρου του Παιδιού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας μεταξύ των μαθητών.

Το σεμινάριο κατέληξε με την συμφωνία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών να συνεχίσουν την επικοινωνία και ανταλλαγή ενημέρωσης μεταξύ τους, σχετικά με την εφαρμογή παρεμβάσεων στα σχολεία τους, στην βάση όσων συζητήθηκαν στο σεμινάριο. Ο Συνήγορος θα παρακολουθήσει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της δικτύωσης και συνεργασίας. 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του σεμιναρίου και τους εισηγητές εδώ.