Προσωπικά εργαλεία

Σεμινάριο με εκπαιδευτικούς στο Ηράκλειο Κρήτης

Την 20η Νοεμβρίου 2010 ο Βοηθός Συνήγορος κ. Γ. Μόσχος βρέθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και μίλησε σε εκπαιδευτικούς για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών.

Η συνάντηση έγινε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο κύκλου σεμιναρίων που οργανώνουν οι σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου.

Ο κ. Μόσχος τόνισε την τεράστια αξία της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε πριν 21 χρόνια ακριβώς από την ολομέλεια των κρατών μελών του ΟΗΕ, ως προς την θεώρηση των αναγκών και την συνολικότερη  αντιμετώπιση των παιδιών στην  οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία. Παρουσίασε τις προβλέψεις της νομοθεσίας, για την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις που οι γονείς παραμελούν τα καθήκοντά τους ή ασκούν βία σε βάρος των παιδιών και αναφέρθηκε σε μεθόδους πρόληψης και διαχείρισης συμπεριφορών των μαθητών που διαταράσσουν την σχολική ζωή ή συνιστούν μορφές άσκησης βίας.

Ο Συνήγορος του Παιδιού υποστηρίζει ότι χρειάζεται να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες στα σχολεία, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, για να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας αναμεταξύ τους, να συμφωνείται και υποστηρίζεται από όλες τις πλευρές το πλαίσιο των κανόνων που ισχύουν στο σχολείο, να αναπτύσσονται σχέσεις και δεσμοί επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης, να καλλιεργείται βιωματικά η εκπαίδευση και ο σεβασμός στα δικαιώματα όλων, να βρίσκονται ειρηνικοί τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων, αξιοποιώντας τα εργαλεία του διαλόγου και της διαμεσολάβησης, έτσι ώστε το σχολείο να γίνει πιο ελκυστικό, ασφαλές και ευχάριστο για όλους όσους συμμετέχουν στην σχολική ζωή.