Προσωπικά εργαλεία

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Στις 24 Γενάρη 2008, το 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης σε συνεργασία με το 1ο Γραφείο Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής διοργάνωσαν σεμινάριο - συνάντηση εκπαιδευτικών με τον Συνήγορο του Παιδιού κ. Μόσχο. με θέματα:

τα δικαιώματα των παιδιών, επίλυση συγκρούσεων και διαφορών στο σχολείο, προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού για δραστηριότητες εκπαιδευτικών.