Προσωπικά εργαλεία

Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς στη Θεσσαλονίκη

Στις 5 Φλεβάρη 2008, ο Συνήγορος του Παιδιού σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Αγωγής Υγείας του Νομού πραγματοποίησε σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα «Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για τη γνωριμία με το Συνήγορο του Παιδιού και την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού - Η διοργάνωση Ημέρας Διαλόγου του Συνηγόρου με τα παιδιά τον Απρίλιο του 2008». Στο σεμινάριο συμμετείχαν περισσότεροι από 40 εκπαιδευτικοί από τη Δυτική και Ανατολική Θεσ/κη.