Προσωπικά εργαλεία

Σεμινάρια στο Μεσολόγγι και στη Ναύπακτο για την πρόληψη της σχολικής βίας και τη σχολική διαμεσολάβηση

Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος συμμετείχε σε σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που διοργάνωσε η Α' ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, με θέμα την πρόληψη της σχολικής βίας και τον θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης.

Τα σεμινάρια έγιναν στις 22-23 Ιουνίου 2012 στο Μεσολόγγι και στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 στη Ναύπακτο και το Μεσολόγγι, με στόχο να επιμορφωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης και, εφόσον επιθυμούν, να προετοιμάσουν στα σχολεία τους σχετικά προγράμματα. Για τη συνέχεια προγραμματίζεται περαιτέρω υποστήριξη και εποπτεία των εκπαιδευτικών αυτών.

Ο κ. Μόσχος τόνισε προς τους εκπαιδευτικούς ότι με βάση την εμπειρία και τις διαπιστώσεις του Συνήγορου του Πολίτη / Συνήγορου του Παιδιού, προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαμεσολάβηση σε ένα σχολείο, είναι σημαντικό να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών και να διασφαλίζονται η εποπτεία τους, οι συλλογικές προσπάθειες για την ανάπτυξη καλού σχολικού κλίματος και δημοκρατικής λειτουργίας της σχολικής κοινότητας, η ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων με συμμετοχή των μαθητών και γενικότερα η καλλιέργεια συνείδησης κοινοτικής αναφοράς στο σχολείο. Επίσης, πέραν αυτών, χρειάζεται προσοχή και μεθοδικότητα όσον αφορά στη εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών για να λειτουργούν ως συνομήλικοι / ομότιμοι μεσολαβητές. 

Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει ήδη ξεκινήσει μια προσπάθεια να αποτυπώσει την εμπειρία των σχολείων που υλοποιούν προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης και για το λόγο αυτό έχει συντάξει και αναρτήσει στο site του ερωτηματολόγιο, που συμπληρώνεται από εκπαιδευτικούς που υλοποιούν σχετικά προγράμματα, με στόχο σταδιακά να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής ενημέρωσης και εμπειριών μεταξύ τους.

Δείτε εδώ περισσότερα στο ειδικό ιστολόγιο της Α' ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας για τη σχολική διαμεσολάβηση.