Προσωπικά εργαλεία

Παρουσίαση του βιβλίου "Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία"

Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Ειδική Επιτροπή Μελέτης των Ομάδων Ενδοσχολικής Βίας και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ την Τρίτη, 8/2/2011

Το βιβλίο αποτελεί μερική -κατ’ ανάγκη- αποτύπωση του διαλόγου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Ειδικής Επιτροπής Μελέτης Ομαδικής Ενδοσχολικής Βίας, η οποία συστάθηκε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εισηγήσεις σχετικά με την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, την πρόληψη και αντιμετώπιση της επιθετικότητας και της ομαδικής βίας στο σχολείο, στοιχεία συναφούς έρευνας που διεξήχθη με την ευθύνη της ΟΛΜΕ, «καλές πρακτικές» ευρωπαϊκών χωρών για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, κ.α.

Συμπερασματικές σκέψεις και θεσμικές προτάσεις παρουσιάζονται στην έκδοση από τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γιώργο Μόσχο, ο οποίος συμμετείχε και στην παρουσίαση του βιβλίου.

Διαβάστε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.