Προσωπικά εργαλεία

Παρουσίαση προσχεδίου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Στις 20.11.2014 η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο συνέταξε με τη συνδρομή και του Συνηγόρου του Παιδιού.

Το προσχέδιο παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή των Ελλήνων, και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (καταληκτική ημερομηνία τις 9.1.2015).

Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος επεσήμανε ότι η συγκρότηση Επιτροπής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων υπουργείων με στόχο την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποτελεί μεν θετική πρωτοβουλία, ωστόσο είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με νομοθετική ρύθμιση, στην οποία θα ορίζεται ο ο αρμόδιος εθνικός φορέας που θα έχει την ευθύνη εκπόνησης και παρακολούθησης της εφαρμογής του σχεδίου, όπως και όλες οι διαδικασίες λειτουργίας του, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια και η διάρκεια του. Τόνισε δε ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί και ένας ανεξάρτητος μηχανισμός για την παρακολούθηση του Σχεδίου, με συμμετοχή των ανεξαρτήτων αρχών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των επιστημονικών φορέων, και των ίδιων των παιδιών.

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης