Προσωπικά εργαλεία

Παρέμβαση του Συνηγόρου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο Ορφανοτροφείο Βόλου

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού επισκέφτηκε το Ορφανοτροφείο Βόλου στις 27 και 28 Δεκεμβρίου 2016, συναντήθηκε και συνομίλησε με τα φιλοξενούμενα παιδιά και μέλη της διοίκησης και του προσωπικού.

Ο Συνήγορος παρακολουθεί επί σειρά ετών την κατάσταση του ιδρύματος, ιδίως σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των αναγκών και την προστασία των δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων παιδιών. 

Γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του 2016 και η τακτική εκτενής προσφυγή προσώπων που σχετίζονται με το ίδρυμα σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, με αναφορά σε συμβάντα που αφορούν φιλοξενούμενα παιδιά, οδήγησαν την Ανεξάρτητη Αρχή στην έκδοση αυστηρής επείγουσας έκκλησης προς όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τους λειτουργούς των ΜΜΕ για σεβασμό των δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που έχουν τεθεί υπό την ευθύνη του ιδρύματος. 

Δείτε το κείμενο της δημόσιας έκκλησης εδώ.