Προσωπικά εργαλεία

Ομιλία στην Πάτρα για τη σχολική βία

Ο κ. Γ. Μόσχος ήταν κεντρικός ομιλητής σε ημερίδα που διοργάνωσε στις 6.3.2010 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαίας σε συνεργασία με την Δ/νση Εκπαίδευσης και τα Γραφεία Αγωγής Υγείας, με θέμα "Ενδοσχολική Βία - Σχολικός Εκφοβισμός".

Ο κ. Μόσχος επεσήμανε ότι για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στον χώρο του σχολείου είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και  μαθητών και στην προώθηση της συμμετοχής των μαθητών τόσο στη διαμόρφωση των κανόνων του σχολείου όσο και στη βελτίωση της καθημερινότητας της σχολικής ζωής και στην παρέμβαση για την επίλυση κρίσεων και συγκρούσεων. Τόνισε δε ότι χρειάζεται να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί με την συνδρομή και ειδικών ψυχικής υγείας, να αναπτύσσονται στενότερες σχέσεις συνεργασίας με τους γονείς και τα σχολεία να προωθούν περισσότερες ελκυστικές και συμμετοχικές δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να καλλιεργούν δεσμούς, σχέσεις εμπιστοσύνης και αίσθηση ασφάλειας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Συνήγορος του Παιδιού συνεργάζεται με πολλά σχολεία στην χώρα, καταγράφει καλές πρακτικές και διατυπώνει προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών και την θωράκιση των σχολικών μονάδων από την βία.