Προσωπικά εργαλεία

Οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού ζητούν την προστασία των παιδιών που μετακινούνται

Η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) υιοθέτησε δημόσια δήλωση για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται.

Η Γενική Συνέλευση και το 19o Ετήσιο Συνέδριο του ENOC έλαβε χώρα στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2015 στο Άμστερνταμ και στη Χάγη της Ολλανδίας, με συμμετοχή και του Έλληνα Βοηθού Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν "Η βία σε βάρος των παιδιών". Έγιναν παρουσιάσεις από Συνηγόρους του Παιδιού, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και ερευνητές και υιοθετήθηκε Δημόσια Θέση για το θέμα αυτό. Επίσης παρουσιάστηκαν ταινίες που δημιουργήθηκαν με τη συμμετοχή εφήβων συμβούλων των Συνηγόρων σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στο πλαίσιο της δράσης "Let's talk Young! Let's talk abut Violence". Δείτε όλο το Πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.

Αναπόφευκτα στο συνέδριο συζητήθηκε και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί φέτος στην Ευρώπη με την είσοδο μεγάλου αριθμού προσφύγων σε αναζήτηση ενός ασφαλούς προορισμού και τα προβλήματα που έχουν συναντήσει οι οικογένειες κατά τη μετακίνησή τους. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να υιοθετηθεί και να σταλεί στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης Δημόσια Δήλωση, σε συνέχεια παλαιότερης τοποθέτησης των Συνηγόρων του Παιδιού (βλ. Δημόσια Θέση του ENOC για τα παιδιά που μετακινούνται-2013). Στη νέα αυτή Δήλωση τονίζεται εκ νέου η επείγουσα ανάγκη για ανάληψη άμεσης δράσης από τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται και να μην εκτίθενται σε επιπλέον βίαιες συμπεριφορές, ενώ αναζητούν προστασία στην Ευρώπη.

  • Δείτε εδώ τη δήλωση του ENOC για τα παιδιά που μετακινούνται (Σεπτέμβριος 2015)