Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος σε εκδήλωση και συζητήσεις στην Κατερίνη

Την 11.11.2010 ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε στην Κατερίνη σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας και συζήτησε με μαθητές σχετικά με την ενδοσχολική βία.

Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκε πολύ ενδιαφέρον θεατρικό δρώμενο της ομάδας αγωγής υγείας του 3ου Γυμνασίου Κατερίνης με θέμα «Πλευρές της ενδοσχολικής βίας», που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος αγωγής υγείας με θέμα «Βία, τιμωρία, κοινωνικός ρατσισμός, δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Ακολούθησε συζήτηση του Συνηγόρου του Παιδιού με 42 μαθητές από σχολεία του νομού, με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος, και με την παρουσία 200 περίπου ακόμη παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. Οι μαθητές παρουσίασαν τα πορίσματα συζητήσεων που είχαν ήδη κάνει στα σχολεία τους, όπως και απόψεις και προτάσεις τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.  Ο επικεφαλής του Συνηγόρου του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος και η συνεργάτιδά του κα Μ. Τσάγκαρη έθεσαν ερωτήματα προς τους μαθητές και απάντησαν σε ζητήματα που έθεσαν οι τελευταίοι. Ακολούθησαν και παρεμβάσεις εκπαιδευτικών και γονέων.

Από την συζήτηση αυτή έγινε σαφές ότι οι μαθητές προτείνουν: οι καθηγητές να βρίσκονται δίπλα τους, να τους ακούν και να τους καταλαβαίνουν, να υπάρχει διάλογος στο σχολείο και να μην  επιβάλλονται ποινές με το παραμικρό, να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς για τα θέματα της βίας, της πρόληψης και της αντιμετώπισής της, να δίνεται συμβουλευτική σε μαθητές θύτες και θύματα, να υπάρχουν ομάδες μαθητών που να βοηθούν την επίλυση συγκρούσεων, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον διαπολιστισμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και να αναπτύσσονται περισσότερες συμμετοχικές δραστηριότητες στο σχολείο.

Όλη η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία δημόσιας ανάδειξης του θέματος της βίας στο σχολείο και των ευθυνών που έχουν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη και αντιμετώπισή της. Επίσης έδωσε στους μαθητές την δυνατότητα να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους.Katerini-11.2010

Νωρίτερα, την ίδια μέρα, ο Συνήγορος είχε επισκεφτεί το 4ο Γυμνάσιο Κατερίνης και είχε αναλυτική συζήτηση με ένα τμήμα (Β4), όπως κα με τους εκπροσώπους των μαθητών (15μελές και προέδρους τμημάτων). Στο σχολείο αυτό εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία η πρακτική κάθε βδομάδα να ξεκινά με συνάντηση του Διευθυντή με τους εκπροσώπους των μαθητών, με τους οποίους συζητώνται σημαντικά θέματα της σχολικής ζωής. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η επίλυση των προβλημάτων και αποφεύγεται ή εκτεταμένη χρήση ποινών. Στο σχολείο αυτό επίσης υπάρχει κανονισμός που έχει εκπονηθεί μέσα από την συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών, όπως έχει προτείνει ο Συνήγορος του Παιδιού.