Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος σε σεμινάριο για τα δικαιώματα των παιδιών μεταναστών

Στις 30 Ιανουαρίου 2012 ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετείχε σε σεμινάριο ενημέρωσης για τα δικαιώματα των παιδιών μεταναστών και προσφύγων που διοργάνωσε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ελληνικού.

> "Μπορώ να πάρω την ελληνική ιθαγένεια; 11 απαντήσεις" Διαβάστε τα φυλλάδια Έχω φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο και Έχω γεννηθεί στην Ελλάδα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής".

> Επισκεφθείτε τη σελίδα "Συχνές Ερωτήσεις Ιθαγένειας Τέκνων"

Ήταν το 6ο σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενδυνάμωση νέων με μεταναστευτική καταγωγή" που διεξάγεται εδώ και ένα χρόνο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής και άλλους φορείς. Στόχο έχει να ενημερώσει παιδιά μετανάστες για τα δικαιώματά τους και τη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος για την απόκτηση ιθαγένειας.  

Στο σεμινάριο συμμετείχαν μαθητές, γονείς και δάσκαλοι του 2ου Γενικού Διαπολιτισμικού Σχολείου Ελληνικού.

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος τόνισε ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Ελλάδα από γονείς μετανάστες αλλά και τα παιδιά που μετανάστευσαν στην χώρα μας, με ή χωρίς τους γονείς τους, πρέπει να απολαμβάνουν ισότιμα τα δικαιώματα που θεσπίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη, στην φροντίδα, στην υγεία, στην προστασία από κάθε μορφή βίας και στην κοινωνική συμμετοχή. Η πρόσφατη νομοθεσία για την απόκτηση ιθαγένειας, είναι καλό να είναι σε γνώση των παιδιών μεταναστών και των γονέων τους, προκειμένου να προσβλέπουν με αισιοδοξία στην ειρηνική ένταξη τους στην Ελληνική κοινωνία.