Προσωπικά εργαλεία

Ημερίδες στα Τρίκαλα για τις σχέσεις και τη διαμεσολάβηση στο σχολείο

Ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε σε δύο ημερίδες που διοργανώθηκαν στα Τρίκαλα στις 8 Φεβρουαρίου και στις 18 Μαρτίου 2016, με θέματα την προαγωγή της συνεργασίας, των υγιών σχέσεων και τη διαμεσολάβηση στο χώρο του σχολείου.

H πρώτη ημερίδα με θέμα "Προάγοντας τη συνεργασία και τις υγιείς σχέσεις στη σχολική κοινότητα, με στόχο την πρόληψη της βίας και των διακρίσεων", διοργανώθηκε στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού "Κλιάφα" και σε αυτή συμμετείχαν στην πρωινή ενότητα εκπαιδευτικοί σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Τρικάλων και το μεσημέρι γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών. 

Η δεύτερη ημερίδα με θέμα "Σχολική Διαμεσολάβηση: Η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στο σχολείο" διοργανώθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Ακολούθησαν βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς.διαμεσολάβηση-Τρίκαλα

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος και στις δύο ημερίδες επεσήμανε τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Παιδιού σχετικά με την αναγκαιότητα στα σχολεία να δίνεται έμφαση στην επικοινωνία, στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με ειρηνικό και συνεργατικό τρόπο όλα τα προβλήματα και οι συγκρούσεις που τα τελευταία χρόνια επιτείνονται εξαιτίας των γενικότερων προβλημάτων της κοινωνίας.

Στις 19 Μαρτίου ο Βοηθός Συνήγορος επισκέφτηκε τον χώρο προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων στο κάστρο της πόλης, όπου έγινε κοινωνός της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται από εθελοντές και εθελόντριες πολίτες των Τρικάλων για να δοθεί συμπαράσταση και βοήθεια στις δοκιμαζόμενες οικογένειες και στα παιδιά.