Προσωπικά εργαλεία

Ημερίδες για τη σχολική διαμεσολάβηση

Στις 10 Μαΐου διεξήχθησαν στην Αττική (Ελευσίνα) και στη Θεσσαλονίκη δύο ημερίδες με θέμα τη σχολική διαμεσολάβηση, στις οποίες μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμογών της σε διάφορα σχολεία. Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων και πρακτικών στα σχολεία.

Για το σκοπό αυτό προετοίμασε σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο καλεί τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που υλοποιούν δράσεις σχολικής διαμεσολάβησης να συμπληρώσουν και να αποστείλουν (ηλεκτρονικά στο cr@synigoros.gr,  με φαξ στο 210 7289639), προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων στην οποία θα μπορούν να ανατρέξουν εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν συναφείς πρακτικές στα σχολεία τους.

Ερωτηματολόγιο Συνηγόρου για τον θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης

Μαθητική Συνάντηση με θέμα "Σχολική Διαμεσολάβηση" στη Θεσσαλονίκη

Hμερίδα Αγωγής Υγείας "Ομότιμοι διαμεσολαβητές: η εναλλακτική πρόταση για την διαχείριση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού" στην Ελευσίνα