Προσωπικά εργαλεία

Συνάντηση εργασίας για την παιδική προστασία

Ο Συνήγορος συμμετείχε στις 26.1.2016 σε συνάντηση εργασίας και δικτύωσης εκπροσώπων δομών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προστασίας του παιδιού, με θέμα "Δομές φιλοξενίας παιδιών στην Ελλάδα: Τρέχουσα κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές". Τη συνάντηση διοργάνωσε η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, σε συνεργασία με τον Βρετανικό Οργανισμό Lumos.

Στη συνάντηση, στην οποία παρουσιάστηκαν ερευνητικά δεδομένα για την παιδική προστασία στην Ελλάδα, ιδίως σχετικά με τα πλαίσια τοποθέτησης και φιλοξενίας παιδιών που απομακρύνονται από τις βιολογικές τους οικογένειες, συμμετείχαν ο Συνήγορος του Παιδιού, ο Εκπρόσωπος για την Ευρώπη του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Δικαιοσύνης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης,φορέων  παιδικής προστασίας και της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, παρουσίασε τους άξονες ενός κειμένου Αρχών για την Παιδική Προστασία, το οποίο προτείνεται να υιοθετηθεί από εκπροσώπους δημοσίων και μη κυβερνητικών φορέων παιδικής προστασίας, επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες, προκειμένου να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για τη λήψη των αναγκαίων θεσμικών μέτρων στη χώρα.

Στις συζητήσεις τονίστηκε η ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα μας καθώς και συσπείρωσης και συνεργασίας όλων των φορέων, προκειμένου στη δύσκολη σημερινή συγκυρία να μπορέσουν να προγραμματιστούν και ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να περιληφθούν σε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Δείτε σχετικά κείμενα:

Άξονες του Κειμένου Αρχών για την Παιδική Προστασία (πρόκειται σύντομα να κωδικοποιηθεί αναλυτικότερα και να δημοσιοποιηθεί προς υιοθέτηση)

Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα των Παιδιών στα Ιδρύματα

Η ιδρυματοποίηση των παιδιών στην Ελλάδα: Διαπιστώσεις και Συστάσεις της Lumos για Μεταρρύθμιση

Χαρτογράφηση των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας στην Ελλάδα του 2014 (Κέντρο Ερευνών Ρίζες και Opening Doors for Europe's Children Campaign)

Σχετικό άρθρο του Γ. Νικολαϊδη "Όταν η κοινωνία επαναθυματοποιεί τα παιδιά θύματα"