Προσωπικά εργαλεία

Ημερίδα για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα

Ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε σε ημερίδα του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 11.12.2013.

Ο κ. Γ. Μόσχος μίλησε με θέμα "Η βιωματική εκπαίδευση των παιδιών στα δικαιώματα, ως μέσο καλλιέργειας του αλληλοσεβασμού και της υπευθυνότητας τους". Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας.

Δείτε εδώ την ομιλία του κ. Μόσχου

omilia IMDA

Ο Συνήγορος του Παιδιού, επί 10 συνεχή χρόνια από τη δημιουργία του το 2003, υποστηρίζει την ανάγκη να υπάρχουν δράσεις στο σχολείο για τη βιωματική εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τα δικαιώματα. Μέσα από την εκπαίδευση αυτή, με συζητήσεις, παιχνίδια και ασκήσεις, τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν σε όλες τις ηλικίες για το πώς θα γνωρίζουν και θα υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, πώς θα αναγνωρίζουν και θα σέβονται τα δικαιώματα των άλλων και πώς θα δείχνουν αλληλεγγύη προς άλλα παιδιά και ενήλικα πρόσωπα τριγύρω τους των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται. Οι μεγάλοι θα πρέπει να λειτουργούν ως πρότυπα σεβασμού των δικαιωμάτων, με το παράδειγμα της  συμπεριφοράς τους, και τα παιδιά χρειάζεται να αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες ώστε να μαθαίνουν μέσα από την πράξη, πώς θα εφαρμόζουν, θα προασπίζονται αλλά και θα σέβονται τα δικαιώματα όλων, στις κοινότητες που ανήκουν, δηλαδή στην οικογένειά τους, στο σχολείο τους και στις παρέες τους.

Δείτε τα εξαιρετικά Εγχειρίδια Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης Compass (για νέους και νέες) και Compasito (για παιδιά)

Στη δύσκολη σημερινή συγκυρία, η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα του παιδιού, με σύγχρονα μέσα και μεθόδους, είναι απολύτως απαραίτητη για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις, οι αποκλεισμοί και όλες οι μορφές βίας, υποστήριξε ο κος Γ.Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.