Προσωπικά εργαλεία

Ημερίδα για την Αναδοχή

Στις 14.10.2015 διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Συνήγορο του Πολίτη / Συνήγορο του Παιδιού ημερίδα με θέμα "Αναδοχή ανηλίκων: Προβληματισμοί, προτάσεις, προοπτικές".

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κος Γιώργος Μόσχος που ήταν ομιλητής στην εκδήλωση τόνισε ότι είναι αναγκαίο πλέον η κεντρική διοίκηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα (νομοθετικά και οργανωτικά) ώστε να εφαρμοστεί ευρύτερα ο θεσμός της αναδοχής στη χώρα μας. Ειδικότερα, χρειάζεται οπωσδήποτε να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις και να δεσμευθούν κονδύλια για να επιδοτούνται οι αναδοχές που πραγματοποιούνται και εποπτεύονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας, να συστηματοποιηθεί η εκπαίδευση των υποψηφίων αναδόχων γονέων και η εποπτεία των αναδόχων οικογενειών, να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και να καταβληθούν προσπάθειες για τον περιορισμό της ιδρυματοποίησης των παιδιών.αναδοχή 14.10.2015

Επεσήμανε επίσης ότι, καθώς σήμερα υπάρχουν σχεδόν 3.000 παιδιά σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, και κάθε χρόνο τοποθετούνται περίπου 350 παιδιά σε ιδρύματα και λιγότερα από 30 σε επιδοτούμενες / εποπτευόμενες ανάδοχες οικογένειες, θα πρέπει οι προσπάθειες όλων των φορέων να συντείνουν ώστε η αναλογία αυτή να ανατραπεί εις όφελος των αναδοχών. Άλλωστε, σύμφωνα και με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η αναδοχή των παιδιών που απομακρύνονται από τη φυσική τους οικογένεια αποτελεί προτιμότερη επιλογή από την εισαγωγή σε ίδρυμα, και  επιβαρύνει πολύ λιγότερο τον κρατικό προϋπολογισμό.

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του κ. Μόσχου "Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του παιδιού. Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού".

Πρόγραμμα της εκδήλωσης