Προσωπικά εργαλεία

Η κράτηση των ανηλίκων σε συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης

"Η κράτηση των ανηλίκων" αποτέλεσε μία από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου που διοργάνωσε στις 2.3.2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT). Στο συνέδριο συμμετείχε ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γ.Μόσχος, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση με τη σχετική θεματική.

Το ζήτημα της κράτησης των ανηλίκων έχει απασχολήσει εκτενώς το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως άλλωστε και την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ και για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί συναφείς συστάσεις και οδηγίες. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού προβλέπει ρητά (άρθρο 37) ότι "Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην αποτελεί παρά ένα έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας". 

Η επιστημονική συζήτηση που διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός των ανηλίκων στους οποίους επιβάλλονται ποινές στέρησης της ελευθερίας και να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέτρα εναλλακτικά του εγκλεισμού. Παράλληλα, σύμφωνα και με τα πρότυπα που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή (CPT) οι χώροι κράτησης των ανηλίκων δεν θα πρέπει να προσομοιάζουν με φυλακές, να σέβονται όλα τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και να αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην εκπαίδευση και την προετοιμασία τους για κοινωνική επανένταξη.

Στη συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του συνεδρίου, μεταξύ άλλων έγινε λόγος για:

- την κράτηση ανηλίκων σε αστυνομικά τμήματα και τους κανόνες που θα πρέπει να τη διέπουν (μέγιστος χρόνος, ενημέρωση δικαιωμάτων, παρουσία δικηγόρου στις συνεντεύξεις, κλπ) 

- τον διαχωρισμό των ανηλίκων από τους ενηλίκους κρατούμενους

- τις συνθήκες διαβίωσης και την ανάγκη συστηματικού ελέγχου και εποπτείας τους 

- την οργάνωση της εκπαίδευσης των ανηλίκων κρατουμένων με τρόπο ώστε να βοηθά στην θετική επιστροφή τους στην κοινωνία

- το πλαίσιο και τα όρια της επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων

- την προσπάθεια αποτροπής της κράτησης ανηλίκων αποκλειστικά και μόνο για το γεγονός ότι στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων

- τα ζητήματα που τίθεται όταν ανήλικοι στερούνται την ελευθερία τους ή υποβάλλονται σε απάνθρωπη μεταχείριση σε προνοιακά ιδρύματα.

Πρόγραμμα συνεδρίου

Δείτε περισσότερα για το συνέδριο εδώ

Πρότυπα που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης