Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος στα σχολεία

 

Στο πλαίσιο της αποστολής του για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη αναπτύσσει τις εξής δραστηριότητες που απευθύνονται σε μαθητές:

Πρόγραμμα "Τα παιδιά συναντούν τον Συνήγορό τους"airplane_map.jpg

Ο Συνήγορος του Πολίτη επιδιώκει την άμεση επικοινωνία με τα παιδιά έτσι ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν και να ακούγονται οι απόψεις τους σχετικά με τα θέματα που τα απασχολούν.

Γι' αυτόν τον λόγο, πραγματοποιεί επισκέψεις - συναντήσεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς σε σχολεία της χώρας μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Τα παιδιά συναντούν τον Συνήγορό τους", με κύριους στόχους:

  • την ανάδειξη της φωνής των παιδιών και την καταγραφή των απόψεων, των προτάσεων και των προβλημάτων τους.
  • την ευαισθητοποίηση παιδιών και εκπαιδευτικών σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
  • την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τα θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του παιδιού 

ΝΕΟ!!! 

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας "Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016"
(3/9/2015)

Εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας "Ενημέρωση
σχετικά με τις δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε σχολεία" Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(16/1/2014)

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας
"Ρόλος και δράσεις του Συνηγόρου του Παιδιού-Ομάδα Εφήβων Συμβούλων"(10/1/2011)

Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ
"Ρόλος και δράσεις του Συνηγόρου του Παιδιού-Ομάδα Εφήβων Συμβούλων"
(16/10/2008)

Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ "Ρόλος και δράσεις του Συνηγόρου του Παιδιού"
(29/10/2007) 
Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα "Συζητάμε για τα δικαιώματά μας"exofillo-filladio-efivon2

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του προγράμματος "Συζητάμε για τα δικαιώματά μας", αποστέλλει σε σχολεία ή/και οργανωμένες ομάδες μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το ενημερωτικό έντυπο "Υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των ανηλίκων" (το φυλλάδιο θα βρείτε εδώ ) καθώς και συνοπτική πρόταση προς τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για την αξιοποίησή του, με κύριους στόχους:

  • να γνωρίσουν οι μαθητές τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
  • να ενημερωθούν για την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες και τις δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού
  • να αναδειχθούν τα σημαντικότερα θέματα / προβλήματα που απασχολούν την κάθε ομάδα παιδιών μέσα από τη συζήτηση ή τις δράσεις που ενδεχομένως αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν
  • να ενθαρρυνθούν οι μαθητές προκειμένου να έχουν μια πιο ενεργό συμμετοχή σε περαιτέρω δράσεις σχετικά με την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τα δικαιώματά τους
  • να καταγραφούν τα βασικότερα θέματα που η κάθε ομάδα επεξεργάστηκε καθώς και τα συμπεράσματα ή οι προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

 

> Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτά με τον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού ή ηλεκτρονικά στο cr@synigoros.gr.

> Γραφτείτε στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Συνηγόρου.