Προσωπικά εργαλεία

"Για ένα δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο": Ημέρες Διαλόγου με μαθητές/τριες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

48 μαθητές/τριες από 25 γυμνάσια και λύκεια της Θεσσαλονίκης, και 29 μαθητές/τριες από 14 σχολεία της Αθήνας, συμμετείχαν στις Ημέρες Διαλόγου "Για ένα δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο" και αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες από τα σχολεία τους και προτάσεις, με στόχο να δημιουργηθεί ένα κείμενο αρχών δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου.

Αφίσα και  Πρόγραμμα Ημέρας Διαλόγου στη Θεσσαλονίκη

Αφίσα και Πρόγραμμα Ημέρας Διαλόγου στην Αθήνα

Οι Ημέρες Διαλόγου έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη (28.11.2015, Αίθουσα Νερού του Δημαρχείου) και στην Αθήνα (19.12.2015, 2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας), και διοργανώθηκαν από τον Συνήγορο του Παιδιού σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Γραφεία Αγωγής Υγείας Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Α' Αθήνας, αντίστοιχα. Μέρος των συναντήσεων παρακολούθησαν αρκετοί εκπαιδευτικοί.

Ημέρα Διαλόγου Θεσ/κη 28.11.2015_g

Από τη σύνθεση των προτάσεων των μαθητών που συζητήθηκαν και καταγράφηκαν σε ομάδες εργασίας και σε ολομέλεια, προέκυψαν τα κείμενα "Βασικές αρχές δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου". Τα κείμενα αυτά τέθηκαν υπόψη των μαθητών και έπειτα προωθήθηκαν στα σχολεία τους για να παρουσιαστούν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, να συζητηθούν περαιτέρω και να συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμό της καθημερινής πρακτικής των σχολείων.

Ημέρα Διαλόγου Θεσ/κη 28.11.2015_c

Ημέρα Διαλόγου Θεσ/κη 28.11.2015_bΟι αρχές αφορούν μεταξύ άλλων, την αναγνώριση και τον σεβασμό των δικαιώματων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή, την επικοινωνία και τον διάλογο, την ισότιμη μεταχείριση, τις δραστηριότητες, την ειρηνική επίλυση των διαφορών / συγκρούσεων, την επιβολή κυρώσεων και τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβληματικών συμπεριφορών, τον ρόλο των γονέων κλπ.  Ημέρα Διαλόγου Θεσ/κη 28.11.2015_d

Στη Θεσσαλονίκη, στις 20.2.2016, ακολούθησε 2η συνάντηση με μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπου ανταλλάχθηκε ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν ή σχεδιάζονται να γίνουν στα σχολεία, τις δυσκολίες που προέκυψαν, τις καλές πρακτικές αλλά και σκέψεις για τα επομενα βήματα.

Ημέρα Διαλόγου Αθήνα 19.12.2015-4

Ημέρα Διαλόγου Αθήνα 19.12.2015-3

Ημέρα Διαλόγου Αθήνα 19.12.2015-2

Ημέρα Διαλόγου Θεσ/κη 28.11.2015_e

τ

 

 Ημέρα Διαλόγου Αθήνα 19.12.2015