Προσωπικά εργαλεία

Επίσκεψη στις Σέρρες

Στις 28.3.2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Συνηγόρου του Παιδιού στο νομό Σερρών, ύστερα από πρόσκληση του Συμβουλευτικού Σταθμού της Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρωί έγινε επίσκεψη του κου Γ. Μόσχου στο Λύκειο Πρώτης Σερρών, όπου εγινε συνάντηση με τους μαθητές και στην συνέχεια με τους εκπαιδευτικούς. Στο σχολείο αυτό φοιτά μέλος της πρώτης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού. Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, τις ευθύνες τους και τις δυνατότητες ενέργειας όταν κάποιο δικαίωμα ανηλίκου παραβιάζεται, ιδίως σε περιπτώσεις άσκησης βίας στην οικογένεια ή στο σχολείο, εκφοβισμού και απειλών στο διαδίκτυο, παιδικής εργασίας, διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επίσκεψη έδωσε η συμμετοχή και της εισαγγελέως ανηλίκων του νομού, που έλαβε μέρος στις συζητήσεις με τα παιδιά και τους καθηγητές του σχολείου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα "Σχολική Βία", στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. Ο κ. Μόσχος παρουσίασε τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού για την πρόληψη και  αντιμετώπιση της βίας ανάμεσα σε μαθητές, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διαμόρφωσης δεσμών, βιωματικής εκπαίδευσης στα δικαιώματα και στην προστασία τους και δημιουργίας σχολικού κλίματος και περιβάλλοντος που διευκολύνει την συνεννόηση, την εκτόνωση εντάσεων και την επίλυση συγκρούσεων ή διαφορών. Η εισήγηση της εισαγγελέως ανηλίκων κας Σ. Σταυράτη, εκτός από ενημέρωση για το ρόλο της εισαγγελίας στην προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων, έδωσε έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας όλων των τοπικών φορέων, προς όφελος των παιδιών, ιδίως όσων δεν διαθέτουν κατάλληλη υποστήριξη από τις οικογένειές τους. Κατά τη συζήτηση, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας και χώροι δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας παιδιών και εφήβων, με την συμβολή της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, του Συμβουλευτικού Σταθμού, και άλλων τοπικών φορέων, υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων πολιτών.