Προσωπικά εργαλεία

Επίσκεψη στην "Αυλή του Κόσμου"

Στις 12.6.2012 ο Συνήγορος του Παιδιού πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Ημέρας Δυτικής Αττικής για εφήβους με αυτισμό "Στην Αυλή του Κόσμου".

Τα στελέχη του Συνηγόρου του Παιδιού ξεναγήθηκαν στους χώρους του Κέντρου και συζήτησαν εκτενώς με το επιστημονικό προσωπικό και εκπροσώπους της διοίκησης, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε εφήβους με αυτισμό αλλά και γενικότερα για τα προβλήματα στον τομέα της διάγνωσης, υποστήριξης της σχολικής φοίτησης, φροντίδας και αποκατάστασης των παιδιών αυτών.

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία του Συνηγόρου διαπιστώνεται ότι δυστυχώς στην Ελλάδα σημαντικός αριθμός παιδιών και εφήβων με σοβαρής μορφής αυτισμό δεν φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, διότι οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αδυνατούν να τα εντάξουν και να τους παρέχουν την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη, ενώ υπάρχουν παιδιά που εγκαταλείπονται από τις οικογένειές τους σε ιδρύματα περίθαλψης (όπως τα ΚΕΠΕΠ), επειδή απουσιάζουν υπηρεσίες υποστήριξης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και οι γονείς τους αδυνατούν να τους παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα.

Ο Συνήγορος έχει υποστηρίξει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η άσκηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό. Είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για την ορθή παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, υποστήριξης και αποκατάστασης των παιδιών αυτών προκειμένου να πραγματώνονται απρόσκοπτα τα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση, την υγεία και τη φροντίδα. Παράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη η θέσπιση νομικού πλαισίου με προδιαγραφές πιστοποίησης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας, τα οποία υποστηρίζουν παιδιά με αυτισμό αλλά και η διασύνδεσή τους με τους φορείς εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται.