Προσωπικά εργαλεία

Επισκέψεις Συνηγόρου του Παιδιού σε χώρους υποδοχής, κράτησης και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Κλιμάκια του Συνηγόρου επισκέφθηκαν χώρους υποδοχής, κράτησης και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λέσβο, την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, παρακολουθώντας την εφαρμογή της πρόσφατης νομοθεσίας και των διεθνώς θεσπισμένων αρχών μεταχείρισής τους, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Με αφορμή αυτές τις επισκέψεις, επισημαίνεται εκ νέου ότι η Πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει κατάλληλους χώρους και συνθήκες φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων και να εγγυηθεί την άσκηση όλων των δικαιωμάτων τους όσο βρίσκονται στη χώρα.

Επιστολή Συνηγόρου προς Γενική Γραμματεία Υποδοχής με θέμα "Φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων σε ασφαλείς χώρους προσωρινής και εποπτευόμενης φιλοξενίας"(26/7/2016)

Στις αρχές Απριλίου, η Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου Ξένια Δημητρίου και ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος επισκέφθηκαν το Κέντρο Φιλοξενίας Διαβατών, για να διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας χώρου ασφαλούς προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, όπου τελικά μεταφέρθηκαν οι ανήλικοι που κρατούνταν σε αστυνομικά τμήματα του νομού Κιλκίς. Ο Συνήγορος επισκέφθηκε επίσης το Παπάφειο Ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη, η διοίκηση του οποίου εξέταζε την πιθανότητα διάθεσης χώρου για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων.

ΜανταμάδοςΜανταμάδος2Στις 5-7 Μαΐου 2016, ο Συνήγορος επισκέφθηκε όλες τις δομές όπου κρατούνται ή φιλοξενούνται ανήλικοι πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, τον "καταυλισμό έκτακτης μεταβατικής φιλοξενίας και φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων" στο Μανταμάδο (υπό τον συντονισμό της PRAKSIS, σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και τη Save the Children) τους ξενώνες για ασυνόδευτα παιδιά (που λειτουργούν με την ευθύνη των μη κυβερνητικών οργανώσεων Μετάδραση, PRAKSIS, Ηλιακτίδα) και τους χώρους φιλοξενίας ευάλωτων ομάδων προσφύγων και μεταναστών στο Καρά Τεπέ και το ΠΙΚΠΑ. Παράλληλα, επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Λέσβου, την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και συνεργάτες της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, σχετικά με την προοπτική διεύρυνσης των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών. 

Οι ενέργειες αυτές έρχονται σε συνέχεια πρόσφατης σύσκεψης του Συνηγόρου με φορείς στη Μυτιλήνη και συναφών πρωτοβουλιών για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σημειώνει ως θετική εξέλιξη το ότι οι εισαγγελείς Λέσβου και Κεντρικής Μακεδονίας, εκτιμώντας την ιδιαίτερα δυσχερή θέση των ανηλίκων που κρατούνται για παρατεταμένο χρόνο σε ακατάλληλες συνθήκες, αποφάσισαν την παραπομπή τους σε δομές προσωρινής φιλοξενίας, όπου πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις.

ΕλληνικοΣτην Αττική ο Συνήγορος επισκέφθηκε το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό, τους χώρους προσωρινής διαμονής προσφύγων στο λιμάνι του Πειραιά, τον χώρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο Ελληνικό και τον Ειδικό Χώρο Παραμονής Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αμυγδαλέζας, όπου κρατούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι, καθώς οι θέσεις σε δομές φιλοξενίας είναι πλήρεις. Επίσης τον ξενώνα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και τον ξενώνα «ΜΕΛΛΟΝ» στην Αθήνα.

Κατσικας
Θερμοπύλες

Τέλος, ο Συνήγορος επισκέφθηκε τον χώρο φιλοξενίας προσφύγων στις Θερμοπύλες (23 Μαΐου 2016) και Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην περιοχή Κάτσικας Ιωαννίνων (28 Μαΐου).

Ο Συνήγορος επισημαίνει ότι: 

  • ανήλικοι που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν πρέπει να κρατούνται παρά μόνον κατ’ εξαίρεση και ως έσχατη λύση για τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την καταγραφή τους και την παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας
  • καθήκον της Πολιτείας είναι να δημιουργήσει κατάλληλους χώρους και συνθήκες φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, και να διασφαλίσει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων τους, ιδίως την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία, με κατάλληλη προετοιμασία και σταδιακή ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και διαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  • οι εξειδικευμένες δομές φιλοξενίας ανηλίκων χρειάζεται να ενισχυθούν και να λειτουργούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές, και ειδική μέριμνα για την επάρκεια, επιμόρφωση και εποπτεία του προσωπικού τους
  • κατά τη διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, οι ανήλικοι πρέπει να ενημερώνονται, με τη βοήθεια μεταφραστή, για τα δικαιώματά τους και για τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου, μετεγκατάστασης και οικογενειακής συνένωσης

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού, στο οποίο συμμετέχει ο Έλληνας Συνήγορος, απέστειλε τον Απρίλιο του 2016 επείγουσα επιστολή-έκκληση στους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να υπάρξει πρόσθετη πρόβλεψη για την άμεση μετεγκατάσταση σε χώρες της Ε.Ε. μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων παιδιών, προκειμένου να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Το ζήτημα της μετεγκατάστασης καθώς και οι βασικές υποχρεώσεις που δεσμεύουν την Ελληνική Πολιτεία ως προς τη μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων, έχουν τεθεί υπόψη και των αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, με πρόσφατη επιστολή του Συνηγόρου. 

Διαβάστε τις πρόσφατες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του Συνηγόρου για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες.