Προσωπικά εργαλεία

Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα

Στις 23 και 24.10.2015 ο Συνήγορος συμμετείχε σε σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα "Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη" που διοργάνωσε στις Σπέτσες το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

Στο σεμινάριο πήραν μέρος 39 εκπαιδευτικοί από 13 σχολεία όλων των περιφερειών της χώρας, που επιμορφώθηκαν και ανέλαβαν να ετοιμάσουν Σχέδια Δράσης για να τα εφαρμόσουν στα σχολεία τους, με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα μεταφρασμένα στα Ελληνικά βιβλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, που περιλαμβάνουν οδηγίες και ασκήσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό αυτό, μαζί με χρήσιμες πηγές, είναι αναρτημένο στον ιστοχώρο www.living-democracy.gr 

O Συνήγορος πρόκειται να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων κατά την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης τους, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή των μαθητών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους.