Προσωπικά εργαλεία

Έκκληση για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης προς τα παιδιά πρόσφυγες στο 10ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Ευρωπαϊκή συνεργασία, η βελτίωση των θεσμικών προβλέψεων και η έμπρακτη κατανομή των ευθυνών ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., προκειμένου να μπορέσουν να δοθούν άμεσες αλλά και μακροχρόνιες λύσεις στα ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται, τέθηκαν στο επίκεντρο του 10ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29-30 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

10th European Forum Στο Φόρουμ, στο οποίο συμμετείχαν οι αρμόδιοι Επίτροποι της Ε.Ε. και 300 εκπρόσωποι κυβερνήσεων, φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται με τα θέματα των παιδιών προσφύγων / μεταναστών, πήρε μέρος και ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος. Στην εισήγησή του στην ολομέλεια του συνεδρίου παρουσίασε τις διαπιστώσεις της ανεξάρτητης αρχής για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, με βάση τον μηχανισμό παρακολούθησης που έχει αναπτύξει. Επεσήμανε επίσης τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται στη χώρα ώστε τα παιδιά που μετακινούνται να απολαμβάνουν τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους στην ασφάλεια, τη φροντίδα, την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή, αλλά και ορισμένες σημαντικές ελλείψεις, όπως η καθιέρωση και τήρηση προδιαγραφών των δομών όπου φιλοξενούνται παιδιά, η ταχεία διεκπεραίωση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και η ενεργοποίηση του θεσμού της επιτροπείας.

Τόνισε ωστόσο ότι προκειμένου να μπορέσουν να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις σε βάθος χρόνου και προς το απόλυτο συμφέρον όλων των παιδιών, χρειάζεται να ενεργοποιηθεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή κοινότητα και να εκπονηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα παιδιά που μετακινούνται, όπως πρότεινε στην αρχή της χρονιάς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού.

Επίσης είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως προς την μετεγκατάσταση ενός σημαντικού αριθμού οικογενειών και ασυνόδευτων ανηλίκων και την επανένωση των παιδιών με μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Ειδικότερα, ως προς τα ζητήματα που γεννιόνται από την υπερβολική συγκέντρωση μετακινούμενων πληθυσμών στα Ελληνικά νησιά, μετά τη συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας, και τη δημιουργία ασφυκτικής κατάστασης τόσο για τους φιλοξενούμενους όσο και για τους κατοίκους, τονίστηκε ότι είναι απαραίτητο να δοθούν κατευθύνσεις και λύσεις με ιδιαίτερο σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών, που είναι πλέον ευάλωτα και βιώνουν με δραματικό τρόπο πολλαπλές παραβιάσεις δικαιωμάτων τους.

Η πρώτη μέρα του 10ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού αφιερώθηκε σε ομιλίες υψηλού επιπέδου σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την προστασία των παιδιών προσφύγων/μεταναστών. Τη δεύτερη μέρα συζητήθηκαν, σε τέσσερις παράλληλες συνεδρίες α) η ταυτοποίηση και η προστασία β) η υποδοχή γ) η πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου και οι διαδικαστικές εγγυήσεις, και δ) οι βιώσιμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης.

Πρόγραμμα 10ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Διαβάστε περισσότερα για το συνέδριο (χρήσιμα κείμενα, ενημερωτικά δελτία κλπ) και για την παράλληλη εκδήλωση για την επιτροπεία των ασυνόδευτων παιδιών στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 10ο Φόρουμ.