Προσωπικά εργαλεία

Εικονική Γενική Συνέλευση Μαθητών Λυκείου

Μια ανοικτή συζήτηση με μαθητές και μαθήτριες λυκείων με την μορφή εικονικής γενικής συνέλευσης, διοργάνωσε ο Συνήγορος του Παιδιού το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 5ης Biennale Αθήνας και των δράσεων του Συνηγόρου για την προώθηση των αρχών του δημοκρατικού σχολείου. Συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από 19 σχολεία της Αττικής.

Στη συμμετοχική αυτή δράση είχαν προσκληθεί να πάρουν μέρος εθελοντικά μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί, ως παρατηρητές, από λύκεια της Αττικής.

ΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -1

ΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -2

Μια ομάδα εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού πρότειναν αρχικά τα θέματα συζήτησης, τα οποία στη συνέχεια συζητήθηκαν κατά ομάδες.

ΣΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -3το σημείο αυτό φάνηκε πόσο σημαντικό είναι πριν γίνει μια γενική συνέλευση του σχολείου να προηγείται ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων στις τάξεις. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν α) τις σχέσεις μαθητών - εκπαιδευτικών β) την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου και γ) τις εναλλακτικές δραστηριότητες (τέχνες, αθλητισμό, εκδηλώσεις, κ.α.). ΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -4

ΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -7Ακολούθησε η εικονική γενική συνέλευση, όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι ιδέες και προτάσεις των μαθητών. Μέσα από τις τοποθετήσεις τους φάνηκε ο συνδυασμός της επιθυμίας τους να διεκδικήσουν ένα σχολείο που σέβεται τις ανάγκες και τα δικαιώματα τους, αλλά και όπου μαθητές και μαθήτριες αναλαμβάνουν ευθύνες και συμμετέχουν στη διαμόρφωση του καλού κλίματος και του φιλικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη καλλιτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά και στην καλλιέργεια σχέσεων αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης. 

ΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -6

Κλείνοντας τη συνάντηση, όσοι πήραν μέρος υποσχέθηκαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες διαλόγου στις σχολικές τους κοινότητες και την προώθηση της υπεύθυνης συμμετοχής των μαθητών στα κοινά. Να επιδιώξουν ακόμα τη δικτύωση και παραπέρα ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενισχυθούν οι αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας στα σχολεία τους και σε όλα τα σχολεία της χώρας. 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του διημέρου στο Πολυτεχνείο, που αποτέλεσε μέρος του project "Πως οι συνελεύσεις επανακτούν τη σημασία τους".

 

Graffitti μέσα σε τάξη σχολείου