Προσωπικά εργαλεία

Διήμερο σεμινάριο με θέμα "Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού"

Στις 14 και 15 Ιουνίου διεξήχθη στο Συνήγορο του Πολίτη διήμερο σεμινάριο με θέμα "Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού" στο οποίο συμμετείχαν στελέχη δημοσίων φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, υπεύθυνα στον τομέα παροχής εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά.

Το σεμινάριο αποτελούσε μέρος μια συνολικότερης δράσης που έχει αναλάβει ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, με στόχο την βελτίωση των εργαλείων εκπαίδευσης και καθοδήγησης των εθελοντών που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά, ώστε να γνωρίζουν καλύτερα το περιεχόμενο και τις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (νόμος 2101/1992).

Διαβάστε τη Σύμβαση εδώ (σε pdf) ή άρθρο προς άρθρο online εδώ

Στο σεμινάριο, στο οποίο έλαβαν μέρος συνολικά 55 στελέχη από 35 φορείς, παρουσιάστηκαν σε ολομέλεια και συζητήθηκαν σε ομάδες εργασίας οι προβλέψεις της Σύμβασης, οι πρακτικές και οι εμπειρίες των φορέων που αναπτύσσουν εθελοντικές δραστηριότητες για  παιδιά, όπως και πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση και δικτύωση των δημοσίων φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Διαβάστε τα πρακτικά της πρώτης συνάντησης των φορέων (26/5/2011) εδώ

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε συνεργασία με επιλεγείσα Συντονιστική Επιτροπή των φορέων σχεδιάζει στη συνέχεια την παραγωγή ενός Οδηγού στον οποίο θα παρουσιάζονται οι προβλέψεις και οι αρχές της Σύμβασης και κατευθύνσεις για την εκπαίδευση και καθοδήγηση των εθελοντών, ώστε να είναι περισσότερο ενήμεροι και ενεργοί στο σεβασμό και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Πρόγραμμα

Συμμετέχοντες φορείς

Ερωτηματολόγια

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων

Παρουσίαση Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Παρουσίαση ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Παρουσίαση Συλλόγου ΓΟΝ.ΙΣ. (Γονεϊκή Ισότητα για το Παιδί)

Παρουσίαση Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παρουσίαση Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων

Παρουσιάσεις 1 και 2 Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Βίντεο παρουσίασης Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειο» Κέντρου Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών

Παρουσίαση Κατασκηνώσεων Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα

Παρουσίαση Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ

Παρουσίαση Κέντρου Προστασίας Παιδιού Αττικής "Η Μητέρα"

Παρουσίαση Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Παρουσίαση Children’s International Summer Villages