Προσωπικά εργαλεία

Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών/τριών για τις μαθητικές κοινότητες

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη διεξαγωγή έρευνας των απόψεων των μαθητών/τριών για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, με βάση ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας από τον Συνήγορο του Πολίτη.

Η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών γίνεται σε συνέχεια των προτάσεων που έχουν ήδη σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας από τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την αναδιοργάνωση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων. 

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ο Συνήγορος έχει διεξάγει πολλές συζητήσεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με το θέμα, ενώ στη ΙΘ' Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων του 2014 υιοθετήθηκε ύστερα από διάλογο νομοθετική πρόταση για την αλλαγή του ισχύοντος "Κανονισμού Μαθητικών Κοινοτήτων".

Ως προς τη διαδικασία της έρευνας:

  • ο χρόνος διεξαγωγής επιλέγεται από κάθε σχολείο μέχρι (το αργότερο) τις 7 Απριλίου 2017
  • σκόπιμο είναι να οριστεί εκπαιδευτικός που θα συντονίσει την έρευνα στο σχολείο. Προτείνεται να καλέσει τους/τις προέδρους των τμημάτων για να τους/τις εξηγήσει τον σκοπό της έρευνας και τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί από το σχολείο για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων
  • τα (φωτοτυπημένα) ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ανώνυμα από κάθε μαθητή/τρια, ύστερα από συζήτηση στα τμήματα, που θα μπορούσε να λάβει χώρα την ημέρα της μηνιαίας συνέλευσης. Προτείνεται να εξηγηθεί ότι ο όρος «μαθητικές κοινότητες» αφορά τόσο τις συνελεύσεις των τμημάτων και του συνόλου των μαθητών όσο και την εκπροσώπηση τους στα όργανα του σχολείου, στο πλαίσιο της δημοκρατικής σχολικής διοίκησης. Επίσης να τονιστεί στα παιδιά ότι συμμετέχοντας στην έρευνα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με τα ζητήματα αυτά 
  • επισημαίνεται ότι πέρα από τα 8 κλειστά ερωτήματα, υπάρχει και ένα ανοικτό ερώτημα στο τέλος, που η απάντησή του δίνεται στην πίσω σελίδα
  • αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαντημένα ερωτηματολόγια, ο/η εκπαιδευτικός που έχει αναλάβει τον συντονισμό εποπτεύει την καταχώρηση του συνόλου των απαντήσεων από μικρή ομάδα μαθητών στον πίνακα xl, ο οποίος αποστέλλεται στο email cr@synigoros.gr
  • ο Συνήγορος θα καταγράψει όλες τις απαντήσεις, θα ενημερώσει τα σχολεία για τα συνολικά ευρήματα της έρευνας και θα τα αποστείλει στον Υπουργό Παιδείας. 

H προώθηση της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου αποτελεί επιδίωξη των Συνηγόρων του Παιδιού διεθνώς και ανταποκρίνεται στις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.