Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος του Παιδιού στην Καβάλα

Στις 19 Απριλίου 2016 ο Συνήγορος επισκέφτηκε την Καβάλα και συναντήθηκε με τη Δήμαρχο, μαθητές – μαθήτριες και εκπαιδευτικούς του 6ου Γυμνασίου, όπως και με τη Διοίκηση, μέλη του προσωπικού και φιλοξενούμενα παιδιά της Παιδόπολης (Παραρτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας).

Στη συνάντηση με τη Δήμαρχο συζητήθηκαν κυρίως οι ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού έθεσε τα ζητήματα της ασφαλούς φιλοξενίας – διαβίωσης των παιδιών και της άσκησης των δικαιωμάτων τους στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία και στην κοινωνική συμμετοχή. 

Η επίσκεψη στο 6ο Γυμνάσιο περιλάμβανε συνάντηση - συζήτηση με τμήμα μαθητών της Α' Γυμνασίου και στη συνέχεια με τον Σύλλογο Διδασκόντων. Στο σχολείο αυτό, στο οποίο αναπτύσσονται εξαιρετικές καλλιτεχνικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, συζητήθηκαν κατ’ εξοχήν αφενός τα θέματα της συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή, με την υποστήριξη των υπευθύνων εκπαιδευτικών, αφετέρου δε της υποστήριξης για ισότιμη συμμετοχή παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή παιδιών που διαβιώνουν σε ειδικές συνθήκες, όπως τα παιδιά της γειτονικής Παιδόπολης.

Καβάλα

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Παιδόπολη (Παράρτημα του ΚΚΠΠ Αν. Μακεδονίας) όπου ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ειδική επιστήμονας του Συνηγόρου συναντήθηκαν αρχικά με το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια με φιλοξενούμενα παιδιά, τα οποία τους ανέφεραν εμπειρίες, απόψεις και προτάσεις τους. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε και ξεχωριστή συνάντηση με μέλη του Συλλόγου Φίλων της Παιδόπολης. Επιδίωξη του Συνηγόρου είναι να συμβάλει στη συνεργασία όλων των μερών προς το συμφέρον των φιλοξενούμενων παιδιών και με στόχο την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την κάλυψη των αναγκών τους. Με αυτό τον στόχο προγραμματίζονται και επόμενες συναντήσεις.