Προσωπικά εργαλεία

Βίντεο από τις συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη

Δείτε και κατεβάστε τα βίντεο από τις δύο εκδηλώσεις του Συνηγόρου του Παιδιού στη Θεσσαλονίκη, 14-15 Μαρτίου 2009.


Μεγάλο
Μικρό
Κατεβάστε τα βίντεο εδώ:

Μικρό
Μεγάλο