Προσωπικά εργαλεία

«Συζητώντας για τη βία και την επιθετικότητα στο σχολείο»

Με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών και εκπαιδευτικών από γυμνάσια και λύκεια της Ανατολικής Αττικής διεξήχθη την 5.4.2011 ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, με το παραπάνω θέμα.

Η ημερίδα, που διοργανώθηκε από τη Δ/νση Δ/Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ξεκίνησε με ανοικτή συζήτηση του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη κ. Γιώργου Μόσχου με μαθητές, σχετικά με τις μορφές εκδήλωσης επιθετικών συμπεριφορών στο σχολείο ή έξω από αυτό, τις αιτίες και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν αλλά και το πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Οι μαθητές ανάμεσα σε άλλα, υποστήριξαν ότι οι βίαιες συμπεριφορές συνδέονται πολύ συχνά με άλλα οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα και είναι ένας τρόπος επιβολής και απόκτησης αναγνώρισης από τους συνομηλίκους, ότι ο ρόλος των μαρτύρων σε τέτοιες σκηνές είναι πολύπλοκος και ευαίσθητος, ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά στους μαθητές, να τους κατανοούν, να παίρνουν στα σοβαρά τις αναφορές ή καταγγελίες τους, να παρεμβαίνουν, διευκολύνοντας την επίλυση των εντάσεων, και όχι με τιμωρίες, και ότι και τα ίδια τα παιδιά θα πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες για να εμποδίζουν ή αποτρέπουν τέτοιες συμπεριφορές στο περιβάλλον τους. Επίσης τονίστηκε πόσο σημαντικό είναι στα σχολεία να οργανώνονται προγράμματα (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά) στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και μέσα από τα οποία θα μπορούν με βιωματικό τρόπο να συνειδητοποιούν τις ευθύνες τους και να μαθαίνουν να επιλύουν τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις τους.

Η συζήτηση έκλεισε με πρόσκληση του κ. Μόσχου προς τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν τον διάλογο στα σχολεία τους, με τρόπους που αυτοί θα επιλέξουν, καλώντας τους μαθητές να συμβάλουν ώστε να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τα παρακάτω:

 - Υπάρχουν φαινόμενα επιθετικότητας και βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο μας;

- Υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές έξω από το σχολείο που επηρεάζουν και τη σχολική μας ζωή;

- Πως θα θέλαμε να αντιδρά η σχολική μας κοινότητα σε τέτοιες συμπεριφορές;

- Μπορούν οι μαθητές να έχουν πιο ενεργητικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους;

- Μπορεί το σχολείο μας να συμφωνήσει κάποιους κανόνες για την αντιμετώπιση βίαιων συμπεριφορών, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα όλων των μερών;

- Ποιος θα θέλαμε να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών;

- Μπορεί να υπάρχει τακτική συνεργασία για τα θέματα αυτά μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών / εκπροσώπων τους;

- Μπορούν να αναλάβουν κάποιοι μαθητές του σχολείου, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν και υποστηρίζουν κοινά αποφασισμένους κανόνες;

- Θα μπορούσαν μαθητές να μεσολαβούν οργανωμένα για την επίλυση συγκρούσεων αντί της επιβολής ποινών;

- Τι μπορούμε να κάνουμε στο σχολείο μας για να προλαβαίνουμε αλλά και να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά την εκδήλωση της βίας;