Προσωπικά εργαλεία

«Σχολικοί κανονισμοί και δημοκρατική διοίκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού απέστειλε προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κείμενο παρατηρήσεων και προτάσεών του με θέμα «Σχολικοί κανονισμοί και δημοκρατική διοίκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Στο κείμενο συνοψίζονται οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Παιδιού για το θέμα αυτό ύστερα από 6 χρόνια λειτουργίας, επισκέψεις και συναντήσεις του με μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περισσότερα από 200 σχολεία, χειρισμό εκατοντάδων υποθέσεων σχετικών με την εκπαίδευση και ειδικές συζητήσεις με μαθητές διαφορετικών σχολείων, ιδίως στην διάρκεια του 2009, οπότε λειτούργησε για πρώτη φορά η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων. 

Δελτίο Τύπου

Κείμενο παρατηρήσεων και προτάσεων προς την Υπουργό Παιδείας

Σύνοψη προτάσεων των μαθητών στην Ανοιχτή Συζήτηση για τους σχολικούς κανονισμούς στη Θεσ/κη (Μάρτιος 2009)

Σύνοψη προτάσεων των μαθητών προς τον Συνήγορο του Παιδιού (Οκτώβριος 2008)

Έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης "Democratic Governance in Schools"