Προσωπικά εργαλεία

«Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά»

Ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε στο σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 7-8 Ιουνίου 2016. Οι Συνήγοροι επεξεργάστηκαν το φετινό θέμα εργασίας του ENOC "Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά".

20 περίπου εκπρόσωποι από 12 Συνηγόρους του Παιδιού - μέλη του ENOC συζήτησαν:

  • για τα κύρια ζητήματα όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ευρώπη (κοινωνικοοικονομικοί και γεωγραφικοί παράγοντες, μείωση προϋπολογισμών για την παιδεία, σχολική διαρροή και αποκλεισμός, πρόσβαση στη προσχολική εκπαίδευση και στη μη τυπική εκπαίδευση, ανταγωνιστικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης κλπ)
  • για τη πρόσβαση παιδιών ευάλωτων ομάδων στην εκπαίδευση (παιδιά με αναπηρίες, παιδιά μειονοτήτων, με έμφαση στα παιδιά Ρομά, παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντα άσυλο, παιδιά σε ιδρύματα, παιδιά φτωχών οικογενειών)
  • για τους μηχανισμούς παρακολούθησης των ανισοτήτων και τον ρόλο των Συνηγόρων του Παιδιού.

Tο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προετοιμασίας των Συνηγόρων του Παιδιού για το 20ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC που θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο στη Λιθουανία.