Προσωπικά εργαλεία

2η συνάντηση ομάδας μαθητών που συμμετείχαν στην Ημέρα Διαλόγου του 2007

Στις 26 Γενάρη 2008 πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση των μαθητών και μαθητριών από σχολεία της Αττικής που συμμετείχαν τον Απρίλη του 2007 στην Ημέρα Διαλόγου του Συνηγόρου με τα παιδιά με θέμα «Εκφράζομαι - Ακούγομαι - Συμμετέχω».

Στη συνάντηση συζητήθηκε μεταξύ άλλων το πώς μπορεί να καθιερωθεί η τακτική επικοινωνία του Συνηγόρου του Παιδιού με ένα συμβουλευτικό σώμα εφήβων. Στις 5 Απρίλη 2008 θα διοργανωθεί Ημέρα Διαλόγου με τα παιδιά και στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες προσεχώς!