Προσωπικά εργαλεία

20 χρόνια Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Την 20η Νοεμβρίου 2009 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε με αφορμή την 20η Νοεμβρίου, ο Συνήγορος τονίζει την ανάγκη η Σύμβαση να γίνει ευρύτερα γνωστή, τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους, οι ενήλικες να ευαισθητοποιηθούν και οι επαγγελματίες να επιμορφωθούν σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Επισημαίνει επίσης τις σοβαρές ελλείψεις που έχει διαπιστώσει στο σύστημα παιδικής προστασίας αλλά και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στη χώρα μας.

Ο Συνήγορος του Παιδιού διοργανώνει στις 21 Νοεμβρίου τη 4η συνάντηση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του, όπου η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Άννα Διαμαντοπούλου θα συζητήσει με τους εφήβους με θέμα: «Σχολικοί Κανονισμοί και Δημοκρατική Διοίκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Περισσότερα στο Δελτίο Τύπου.

Δείτε το φυλλάδιο και την αφίσα "Έγώ έχω δικαιώματα" του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των 60 χρόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.