Προσωπικά εργαλεία

Δίκτυο ΜΚΟ

Ο Συνήγορος του Παιδιού ανέλαβε την πρωτοβουλία επικοινωνίας με εκπροσώπους των Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού, προκειμένου να συζητήσουν ένα πλαίσιο διαρκούς συνεργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ).

idritiki-mko

Το Δίκτυο ΜΚΟ για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού απέστειλε στην αρμόδια Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού Εναλλακτική Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης, ακολουθώντας την υποβολή της 2ης και 3ης περιοδικής εθνικής έκθεσης. Στις 22.6.2011 εκπρόσωποι του Δικτύου συναντήθηκαν στη Γενεύη με μέλη της Επιτροπής στο πλαίσιο προετοιμασίας για την τελική εξέταση της Ελληνικής Έκθεσης που έχει προγραμματισθεί να λάβει χώρα στην ερχόμενη σύνοδο της Επιτροπής (τέλη Σεπτεμβρίου 2011). Η Επιτροπή, ύστερα από την αρχική εξέταση της Εθνικής και των Εναλλακτικών Εκθέσεων που της υποβλήθηκαν, απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση αίτημα παροχής επιπρόσθετων πληροφοριών.

Το Δίκτυο ΜΚΟ δημιουργήθηκε στις 3.11.2009.

Ο Συνήγορος του Πολίτη φιλοξένησε την ιδρυτική γενική συνέλευση του Δικτύου στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 47 οργανώσεις και εκλέχθηκε 9μελή Συντονιστική Επιτροπή.

Διαβάστε τη 2η και 3η περιοδική Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα: Έκθεση, Παράρτημα, Έκθεση στα ελληνικά (μετάφραση Yπουργείου Εξωτερικών)

Πρώτη ενέργεια του δικτύου ήταν η σύνταξη Εναλλακτικής Έκθεσης για την εφαρμογή της ΔΣΔΠ στη χώρα μας, επί της 2ης και 3ης Περιοδικής Έκθεσης που απέστειλε η Ελληνική Κυβέρνηση στον ΟΗΕ, με πολύχρονη καθυστέρηση το 2009.

 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Στις 11.12.2009 η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου και ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού επισκέφτηκαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κο Κάρολο Παπούλια και τον ενημέρωσαν για την πρωτοβουλία δημιουργίας του Δικτύου.

 

Συναντήσεις που προηγήθηκαν

Στις 16.10.2008 συναντήθηκαν στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη 65 εκπρόσωποι από 40 ΜΚΟ, το διεθνές Δίκτυο «eurochild», καθώς και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Εθνικού Παρατηρητήριου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συζήτησαν το πλαίσιο συνεργασίας τους με προοπτική την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην παρακολούθηση της εφαρμογής της ΔΣΔΠ και τη σύνδεση τους με τους αρμόδιους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Από την συνάντηση προέκυψαν προτάσεις για τακτική επικοινωνία, συνεργασία και διαδικτυακή ανταλλαγή ενημέρωσης μεταξύ των φορέων που συμμετείχαν σε αυτήν.

Ακολούθησε μια δεύτερη συνάντηση στις 14 Μαΐου 2009 στα γραφεία του Συνηγόρου, στην οποία συμμετείχαν 44 εκπρόσωποι από 34 ΜΚΟ, όπου αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η συγκρότηση προσωρινής Οργανωτικής Ομάδας για την εκπόνηση προτεινόμενου πλαισίου λειτουργίας ενός δικτύου ΜΚΟ με στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΔΣΔΠ. 

Στην πρώτη συνάντηση της Οργανωτικής Ομάδας που έγινε στα γραφεία του Συνηγόρου του Παιδιού στις 27.5.2009 συμφωνήθηκε το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα εργασιών της. Επίσης αποφασίστηκε οι ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δίκτυο να αποστείλουν προς τον Συνήγορο του Παιδιού σύντομο περιγραφικό σημείωμα (μέχρι 100 λέξεις) με τις δραστηριότητές τους που αφορούν παιδιά, προκειμένου να αναρτηθούν στο site για καλύτερη γνωριμία μεταξύ των φορέων.

Χρήσιμα κείμενα σχετικά με τις συναντήσεις: