Προσωπικά εργαλεία

Αφίσες "Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού" (δράση Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας "Δημιουργικά Κύματα" 2009)