Προσωπικά εργαλεία

Εφαρμογή Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989 και έχει κυρωθεί από 193 χώρες.DSDP

Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει για την εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης (βλ. άρθρο 44). Ανεξάρτητες αρχές και ΜΚΟ μπορούν επίσης να υποβάλλουν παράλληλες/εναλλακτικές εκθέσεις με τις δικές τους διαπιστώσεις.

Η Επιτροπή μελετά τα κείμενα και μπορεί να καλέσει σε ακρόαση τους συντάκτες καθώς και να αποστείλει ερωτήματα προς διευκρίνιση στις κυβερνήσεις. Σε ειδική συνεδρία της, θέτει τελικά ερωτήματα προς την εθνική αντιπροσωπεία. Τέλος, εκδίδει τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της και ζητά από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσει ότι οι συστάσεις της θα εφαρμοστούν πλήρως και ότι θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. 

Στην Ελλάδα:

Η Σύμβαση έγινε νόμος του κράτους με αυξημένη τυπική ισχύ το 1992 (ν.2101/92).

Το 2001 υποβλήθηκαν στον ΟΗΕ η αρχική Εθνική Έκθεση  και η εναλλακτική έκθεση ομάδας ΜΚΟ. Οι πρώτες Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής εκδόθηκαν το 2002.

Με πολύχρονη καθυστέρηση, τον Ιούλιο του 2009, στάλθηκε η 2η και 3η περιοδική Έκθεση της Ελλάδας. Εξετάστηκε από την Επιτροπή στις 6.6.2012 σε συνεδρίασή της στη Γενεύη, στην οποία παρέστη ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε αποστείλει δική του Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα από το 2003 ως το 2011, με τις κυριότερες διαπιστώσεις και προτάσεις του σε θέματα προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Διαβάστε τα κύρια σημεία της Έκθεσης εδώ.

Το Δίκτυο ΜΚΟ δημιουργήθηκε στις 3.11.2009, μετά από πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Παιδιού. Αναλυτικές πληροφορίες και χρήσιμα κείμενα εδώ.

Το Δίκτυο ΜΚΟ για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης είχε αποστείλει το 2011 στην Επιτροπή Εναλλακτική Έκθεση. Η Επιτροπή, ύστερα από την αρχική εξέταση της Εθνικής και των Εναλλακτικών Εκθέσεων που της υποβλήθηκαν, απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση αίτημα παροχής επιπρόσθετων πληροφοριών.

Στις 15 Ιουνίου 2012 η Επιτροπή δημοσιοποίησε τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της για την εφαρμογή της Σύμβασης στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα "Η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα, στην περίοδο της κρίσης" (Αθήνα, 27.9.2012). Η εκδήλωση αποτέλεσε αφορμή επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης και κατέληξε σε συζήτηση για τη συγκρότηση και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Περισσότερα για την εκδήλωση εδώ.

Παρουσίαση Γ.Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Παρουσίαση Π.Αλτάνη, Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στις 10.12.2012 ο Συνήγορος διοργάνωσε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Η ανάγκη υιοθέτησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Περισσότερα για την εκδήλωση εδώ

Δελτίο Τύπου για την υιοθέτηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατέγραψε μέσω ερωτηματολογίου τις απόψεις δημοσίων και μη κυβερνητικών φορέων που ασχολούνται με τα παιδιά σχετικά με τις προτεραιότητες μιας εθνικής πολιτικής για τα παιδιά στις παρούσες συνθήκες.

Τον Ιούλιο του 2013 απέστειλε στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας πρόταση 100 σημείων για την υιοθέτηση και υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρουσίαση προσχεδίου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Στις 20.11.2014 η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο συνέταξε με τη συνδρομή και του Συνηγόρου του Παιδιού.

Το προσχέδιο παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή των Ελλήνων, και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (καταληκτική ημερομηνία τις 9.1.2015).

Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος επεσήμανε ότι η συγκρότηση Επιτροπής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων υπουργείων με στόχο την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποτελεί μεν θετική πρωτοβουλία, ωστόσο είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με νομοθετική ρύθμιση, στην οποία θα ορίζεται ο ο αρμόδιος εθνικός φορέας που θα έχει την ευθύνη εκπόνησης και παρακολούθησης της εφαρμογής του σχεδίου, όπως και όλες οι διαδικασίες λειτουργίας του, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια και η διάρκεια του. Τόνισε δε ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί και ένας ανεξάρτητος μηχανισμός για την παρακολούθηση του Σχεδίου, με συμμετοχή των ανεξαρτήτων αρχών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των επιστημονικών φορέων, και των ίδιων των παιδιών.

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης