Προσωπικά εργαλεία

Συνεργασία μεταξύ γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, συνιστά ο Συνήγορος του Παιδιού

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Συνήγορος του Παιδιού επισημαίνει εκ νέου ότι το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού ανάμεσα σε μαθητές απαιτεί ειδική παιδαγωγική αντιμετώπιση, ενώ επιβαρύνεται από τις δημόσιες, συχνά υπερβολικές αναφορές, που προξενούν ανησυχία στους γονείς και τους ωθούν να προσφεύγουν σε ποινικούς ή άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2015 η Αρχή δέχθηκε 31 αναφορές γονέων και εκπαιδευτικών για θέματα σχολικού εκφοβισμού. Ο Συνήγορος επικοινώνησε με τους γονείς και, όπου έκρινε ότι υπήρχε πεδίο παρέμβασης, και με τους εκπαιδευτικούς. Σε 14 περιπτώσεις επισκέφτηκε τα σχολεία, σε ορισμένα από τα οποία συζήτησε και με ομάδες μαθητών. Σε 3 περιπτώσεις οι αναφερόμενοι γονείς είχαν απευθυνθεί και στην αστυνομία ή την εισαγγελική αρχή.

Ενδεικτική παρέμβαση της Αρχής σε περιστατικό που αφορούσε μαθητή δημοτικού σχολείου, ο οποίος στοχοποιήθηκε μετά από επανειλημμένα περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς κατά συμμαθητών του, μπορείτε να δείτε στη Σύνοψη Διαμεσολάβησης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι τα σχολεία είχαν καταβάλει προσπάθειες, ενώ οι γονείς είχαν υπερβολικό άγχος και έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση του θέματος. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα οι γονείς στράφηκαν με διάφορους τρόπους κατά της διοίκησης του σχολείου, κατά εκπαιδευτικών, άλλων γονέων ή ακόμη και κατά των ίδιων των παιδιών που αναφέρονταν ως θύτες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διευκρινίζει ότι με τον πρόσφατο νόμο 4322/2015 δεν ποινικοποιήθηκε γενικά ο σχολικός εκφοβισμός, όπως εσφαλμένα έσπευσαν ορισμένα μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν.

Σε συνδυασμό με την υφιστάμενη λοιπή νομοθεσία, εξακολουθεί να απαιτείται παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ για εκείνες στις οποίες οι εμπλεκόμενοι ανήλικοι έχουν μεταξύ τους διαφορά ηλικίας μεγαλύτερη των τριών ετών, ή όταν διαπράττονται άλλα ποινικά αδικήματα, μπορούν να επιβληθούν από τη δικαιοσύνη επιπλέον τα προβλεπόμενα αναμορφωτικά μέτρα.

Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού ο Συνήγορος προτείνει:

  • διαρκή συνεργασία γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών
  • συνεργασία του σχολείου με υπηρεσίες της κοινότητας και εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας
  • συστηματική επιμόρφωση ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ορθή αναγνώριση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών
  • προώθηση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή, στην επεξεργασία και εφαρμογή κοινά αποδεκτών σχολικών κανόνων και στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων
  • προώθηση μεθόδων διαμεσολαβητικής παρέμβασης και συμμετοχικών δραστηριοτήτων
  • δράσεις ευαισθητοποίησης και βιωματικής εκπαίδευσης σχετικά με την προάσπιση και τον σεβασμό και των δικαιωμάτων, τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό
  • πρωτοβουλίες ώστε οι σύγχρονες μορφές εκφοβισμού να τύχουν συστηματικής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, προκρίνοντας την ενημέρωση, τον διάλογο και την παιδαγωγική τους διαχείριση.

Διαβάστε περισσότερα:

Δελτίο Τύπου

Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Παλαιότερη παρέμβαση του Συνηγόρου για τη σχολική βία (Δελτίο Τύπου Μαρτίου 2015)

Οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις του Συνηγόρου σχετικά με βία στο σχολείο αναρτώνται στην ειδική σελίδα του ιστοχώρου του www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio