Προσωπικά εργαλεία

Συμμετοχή μαθητή με σύνδρομο asperger σε ενδοσχολικές εξετάσεις και δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πόρισμα του Συνηγόρου του Παιδιού με θέμα τη δυνατότητα συμμετοχής μαθητή με αναπτυξιακή διαταραχή στις ενδοσχολικές εξετάσεις και πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.