Προσωπικά εργαλεία

Πρωτοβουλίες Συνηγόρου για τους ανηλίκους πρόσφυγες και μετανάστες

Η σταθερή και συνεχής συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ όλων των συναρμόδιων φορέων, προκειμένου τα παιδιά που μετακινούνται να απολαμβάνουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα κατοχυρωμένα από τη διεθνή και εθνική νομοθεσία δικαιώματά τους, αναδείχθηκαν ως ζητούμενα σε ειδική σύσκεψη που διοργάνωσε ο Συνήγορος του Παιδιού στις 27.1.2016 στη Λέσβο. Παράλληλα ο Συνήγορος κοινοποίησε την Επιστολή προς την ΕΕ και την Έκθεση Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού «Απειλούνται η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται».

Στη σύσκεψη, με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων και συνοδευόμενων ανηλίκων, προσφύγων και μεταναστών, συμμετείχαν 55 εκπρόσωποι από 26 δημόσιους και μη κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις*.

Στη συνάντηση αναδείχθηκαν οι προσπάθειες που καταβάλλονται από επαγγελματίες και εθελοντές στο νησί για την προστασία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών καθώς και οι ελλείψεις που παρατηρούνται στην κάλυψη των αναγκών των ανηλίκων.

Δείτε την εξαιρετική ταινία μικρού μήκους "Fortress Europe" της Κινηματογραφικής Ομάδας του Εσπερινού Γυμνασίου-Λυκείου Κω.

Έγινε επίσης αναφορά στις διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής, εκτίμησης ηλικίας, αναζητήσεων, προγραμματισμού οικογενειακής συνένωσης, προσωρινής και μακρόχρονης φιλοξενίας, υγειονομικής περίθαλψης, ψυχολογικής στήριξης, επιτροπείας των ασυνόδευτων ανηλίκων και σύνδεσης με τους κατάλληλους φορείς στο νησί αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Διατυπώθηκαν επίσης ιδέες και προτάσεις για να υπάρξει μεγαλύτερη ετοιμότητα κατά την τρέχουσα χρονιά και εν όψει των πιθανολογούμενων εξελίξεων. Ιδιαίτερα αναδείχθηκε η ανάγκη διεύρυνσης των δομών φιλοξενίας ώστε να εξασφαλισθεί η επάρκειά τους στο μέλλον.

Με αυτή την αφορμή, ο Συνήγορος δημοσιοποίησε επιστολή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), με την οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει ως υψηλή προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών προσφύγων. Παράλληλα κοινοποίησε την Έκθεση Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού  «Απειλούνται η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται», που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας του ENOC, στην οποία συμμετείχαν 11 ομόλογοι θεσμοί, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού καλούν τους αρμόδιους θεσμούς και φορείς να δράσουν άμεσα για την προστασία των παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους, όπως αρρώστιες, παράνομη διακίνηση, αποχωρισμό από τους γονείς τους, εκμετάλλευση, κακοποίηση και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τον θάνατο.

Διαβάστε προηγούμενες παρεμβάσεις του ENOC για τα παιδιά που μετακινούνται εδώ.

* Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου, Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μόριας, ∆ιεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - ∆/νση Κοινωνικής Μέριμνας, ∆ήμος Λέσβου / Κοινωνική Υπηρεσία, ∆ιεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης -όλα τα συναρμόδια τμήματα-, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Γιατροί του Κόσμου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, PRAKSIS, ΜΕΤΑδραση, ΑΡΣΙΣ, Το χωριό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, Ηλιακτίδα, IRC, Save the Children, ProAsyl, Caritas Hellas.