Προσωπικά εργαλεία

Προτάσεις του Συνηγόρου για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στη Λέσβο

Την ανάγκη να υποστηριχθούν δράσεις προετοιμασίας των παιδιών για ένταξη στην εκπαίδευση και ενέργειες ευαισθητοποίησης των σχολικών κοινοτήτων και της τοπικής κοινωνίας, να λειτουργήσει νηπιαγωγείο στο Καρά Τεπέ, αλλά και να προβλεφθεί για τη νέα σχολική χρονιά η οργάνωση επαρκούς αριθμού τμημάτων υποδοχής σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τονίζει μεταξύ άλλων ο Συνήγορος σε έκθεσή του σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στη Λέσβο, μετά από επίσκεψη σε σχολεία, ξενώνες και χώρους φιλοξενίας στο νησί. Οι διαπιστώσεις για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και οι προτάσεις του Συνηγόρου στάλθηκαν στα Υπουργεία Παιδείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Σε συνέχεια προηγούμενων επισκέψεων/αυτοψιών και συναντήσεων με φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις στο νησί, η νέα επίσκεψη του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργου Μόσχου και ομάδας επιστημονικών συνεργατών του τον Φεβρουάριο του 2017, αποσκοπούσε στην καταγραφή της σημερινής κατάστασης ως προς την πρόσβαση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Ειδικότερα ο Συνήγορος επιχείρησε να καταγράψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μεγαλύτερων ασυνόδευτων ανηλίκων, ηλικίας 15-17 ετών. Λεσβος εκπαιδευση

Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με παιδιά και εφήβους σε 8 ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, σε ένα δημοτικό, ένα γυμνάσιο, ένα λύκειο και ένα άτυπο σχολείο για παιδιά πρόσφυγες, στο ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας ευάλωτων ομάδων Καρά Τεπέ και στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια. Επίσης, συναντήσεις με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων και εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων. 

Διαβάστε αναλυτικά τις διαπιστώσεις ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλά και των παιδιών που βρίσκονται στη νησί με τις οικογένειές τους, και τις προτάσεις του Συνηγόρου στην Έκθεση για την πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση στη Λέσβο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μηχανισμού του Συνηγόρου για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα, που υποστηρίζεται και από το Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).