Προσωπικά εργαλεία

Πιστοποίηση ιθαγένειας και έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων ανήλικης πολωνικής καταγωγής

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, πραγματοποιήθηκε ορθή εγγραφή του ονόματος 16χρονης μαθήτριας πολωνικής καταγωγής στην αρμόδια ληξιαρχική αρχή, πιστοποιήθηκε η πολωνική της ιθαγένεια και εκδόθηκε προσωρινό και εν συνεχεία 10ετές διαβατήριο.

Ο Συνήγορος δέχτηκε αναφορά για 16χρονη μαθήτρια πολωνικής καταγωγής, γεννημένη και διαβιούσα αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την οποία δεν υφίστατο κηδεμονία, ούτε έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς της και νομιμοποίησης της διαμονής της στη χώρα. 

Με την παρέμβασή του, ο Συνήγορος διασφάλισε αρχικά τη συνέχιση της ομαλής σχολικής φοίτησης της ανήλικης και της φροντίδας και φιλοξενίας της από ενήλικα άτομα του οικείου φιλικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, μετά από επικοινωνία και συνεργασία του Συνηγόρου με εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες (μαιευτήριο, ληξιαρχείο, σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γραφείο Νομικής Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Ανηλίκων της Νομικής Σχολής Αθηνών, προξενείο της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Πολωνό Συνήγορο του Παιδιού), πραγματοποιήθηκε η ορθή εγγραφή του πλήρους ονόματος της μαθήτριας στην αρμόδια ληξιαρχική αρχή, πιστοποιήθηκε η πολωνική της ιθαγένεια και εκδόθηκε προσωρινό και εν συνεχεία 10ετές διαβατήριο. 

Η υπόθεση αναδεικνύει:

  • τις ελλείψεις στο πεδίο της ενημέρωσης και συστηματικής καταγραφής τέκνων υπηκόων αλλοδαπής καταγωγής
  • την απουσία νομοθετημάτων για την εξω-ιδρυματική φιλοξενία, προστασία και φροντίδα (κηδεμονία-επιτροπεία) ανηλίκων στο όριο της ενηλικίωσης
  • την ανάγκη συντονισμού φορέων και υπηρεσιών της πολιτείας, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων, κυρίως αυτών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες ή αποτελούν σε ατομικό επίπεδο εξαιρετικές περιπτώσεις.

Διαβάστε τη Σύνοψη Διαμεσολάβησης