Προσωπικά εργαλεία

Ορισμός μονογονεϊκής οικογένειας για χορήγηση υποτροφίας του ΙΚΥ

Θεματικές

Ο Συνήγορος έλαβε αναφορά από μητέρα τέκνου, το οποίο διεκδίκησε υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ως μέλος ευπαθούς κοινωνικής ομάδας. Η μητέρα από τη διάζευξη ασκούσε αποκλειστικά το σύνολο της γονικής μέριμνας του παιδιού, με βάση σχετική δικαστική απόφαση.

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. του ΙΚΥ να ευθυγραμμιστεί με την πρόταση του Συνηγόρου και να υιοθετήσει το κριτήριο της έλλειψης δεύτερου γονέα που να ασκεί το σύνολο της γονικής μέριμνας. Το ΔΣ αποδέχθηκε την Εισήγηση του Προέδρου και ανακοίνωσε ότι θα την εφαρμόσει κατά την εξέταση των ενστάσεων.