Προσωπικά εργαλεία

Οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού για τις ανθρώπινες τραγωδίες στη Μεσόγειο

Το Δίκτυο Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) απευθύνει έκκληση για δράση στις εθνικές κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Διεθνή Κοινότητα ώστε να σταματήσουν οι επανειλημμένες ανθρώπινες τραγωδίες στη Μεσόγειο.

Στην Ανοικτή Επιστολή τους οι Συνήγοροι του Παιδιού επισημαίνουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνής Κοινότητα πρέπει να ανταποκριθούν προληπτικά για να σώσουν τις ζωές των ανθρώπων που μετακινούνται και να επανεξετάσουν τη διεθνή και την εξωτερική πολιτική τους, προκειμένου να αξιολογήσουν και να αποτρέψουν τη μαζική φυγή των ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και των παιδιών.

Υπενθυμίζουν τη Δημόσια Θέση του ENOC για τα παιδιά που μετακινούνται (2013), η οποία αναφέρει ότι «τα παιδιά που μετακινούνται είναι πρώτα από όλα παιδιά” και τονίζουν με έμφαση την ανάγκη για πλήρη συμμόρφωση των υφιστάμενων νόμων, πολιτικών και πρακτικών με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλα συναφή διεθνή εργαλεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διασφαλίζουν την προστασία όλων των παιδιών. Το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, καθώς και το δικαίωμα στην προστασία από κάθε μορφή βλάβης, είναι στοιχειώδη δικαιώματα των παιδιών.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών μέσω των εθνικών κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Κοινότητας είναι ο μόνος τρόπος με τον το οποίο κάθε χώρα μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την προστασία και την υποστήριξη των ανθρώπων και των παιδιών που μετακινούνται.

Δείτε σχετικά: