Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος του Πολίτη κοντά στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς

Δελτίο Τύπου με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2005-2006, στο οποίο επισημαίνεται ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ανηλίκους που ζουν στη χώρα και περιλαμβάνει επί μέρους δικαιώματα που πρέπει να είναι σε γνώση των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.


Αναλυτικό κείμενο εδώ.