Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος στη Βουλή των Εφήβων 2015

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, συμμετείχε τον Σεπτέμβρη του 2015 για δεύτερη φορά στις εργασίες της Βουλής των Εφήβων, επιχειρώντας να συνδέσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με την ειδική αποστολή της Αρχής για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και να κινητοποιήσει τους/τις έφηβους βουλευτές να συζητήσουν για θέματα που συνδέονται με τις ανάγκες και εμπειρίες τους.

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Ιδρύματος, ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε στο σχεδιασμό της μεθοδολογίας της συνάντησης, προτείνοντας νέες τεχνικές για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των εφήβων, την κατανομή ευθυνών / ρόλων μεταξύ τους και το «ζωντάνεμα» της συζήτησης μέσω παραδειγμάτων από τα σχολεία τους.

Βουλή Εφήβων2015Παράλληλα ανέλαβε, σε ρόλο επισπεύδοντος υπουργού, την εισήγηση νομοθετικής πρότασης για την «πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων στο χώρο του σχολείου», θέμα που είχε επιλεγεί με τη συνδρομή των εφήβων, όπως και την σύνταξη σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης. Συμμετείχε επίσης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων του Νομού Ηρακλείου, στις 6 ομάδες διαβούλευσης, όπου παρουσίασαν το θέμα, συζήτησαν με τους εφήβους και κατέγραψαν τις προτάσεις τους. Στη συνεδρίαση της επιτροπής νομοθετικού έργου, ο Συνήγορος παρουσίασε την ισχύουσα νομοθεσία, άκουσε τις προτάσεις των εφήβων βουλευτών και τις ενσωμάτωσε στο τελικό κείμενο που εγκρίθηκε από την επιτροπή και τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Σε ιδιαίτερη συνάντηση – ελεύθερη συζήτηση με τους εφήβους βουλευτές, ο Βοηθός Συνήγορος κ. Μόσχος τους ενημέρωσε αναλυτικότερα για το έργο του Συνηγόρου του Παιδιού και άκουσε τις ιδέες τους για μια πιο ποιοτική και ουσιαστική συμμετοχή των «εφήβων βουλευτών» σε διαδικασίες διαβούλευσης, τόσο μεταξύ τους όσο και με παράγοντες του δημόσιου βίου. Έτσι ώστε, εκτός από εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσομοίωσης, η Βουλή των Εφήβων να αποτελέσει σταδιακά και ένα πεδίο ευρύτερου δημοκρατικού διαλόγου με τη συμμετοχή της νέας γενιάς.

Διαβάστε περισσότερα:

Δελτίο Τύπου Συνηγόρου

Άρθρο του Βοηθού Συνηγόρου για τα τα Δικαιώματα του Παιδιού Γ. Μόσχου σχετικά με τη Βουλή των Εφήβων.

 Επίσης:

- Δελτίο Τύπου της Βουλής

- Στην ιστοσελίδα της Βουλής των Εφήβων: