Προσωπικά εργαλεία

O Συνήγορος για τις προδιαγραφές των ιδιωτικών ιδρυμάτων παιδικής προστασίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, συμμετέχοντας στη διαβούλευση που προσκάλεσε η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας σχετικά με τις προδιαγραφές των μονάδων παιδικής προστασίας ΝΠΙΔ, απέστειλε επιστολή με παρατηρήσεις και προτάσεις του. Εισηγήθηκε επίσης να συγκροτηθεί επιστημονική επιτροπή και να γίνει συνάντηση με εκπροσώπους των φορέων, προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και πιθανές αλλαγές στο περιεχόμενό της.

Η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2014, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις από επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους ΝΠΙΔ που έχουν στην ευθύνη τους μονάδες παιδικής προστασίας, πολλοί από τους οποίους κοινοποίησαν τις διαμαρτυρίες τους στον Συνήγορο του Παιδιού.

Ο Συνήγορος είχε ήδη απευθύνει στις αρχές του 2014 προς το Γραφείο της Γ. Γ. Πρόνοιας παρατηρήσεις και προτάσεις του με στόχο την καλύτερη θεσμική κατοχύρωση της παιδικής προστασίας στη χώρα. Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, απέστειλε νέα επιστολή στην οποία επεσήμανε ορισμένες από τις σοβαρές ελλείψεις και αδυναμίες της και ζήτησε την πραγματοποίηση συνάντησης - σύσκεψης με συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου, του Συνηγόρου, του Εθνικού Κέντρου Αλληλεγγύης, των φορέων ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν δομές φιλοξενίας παιδιών και εφήβων, του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και άλλων αρμοδίων φορέων. Επίσης, πρότεινε τη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής που θα μελετήσει τις απόψεις - επισημάνσεις όλων των φορέων και θα εισηγηθεί αλλαγές επί της Υπουργικής Απόφασης και προτάσεις για την μεταβατική περίοδο προσαρμογής.

Δειτε παρακάτω:

Αρχική εισήγηση του Συνηγόρου του Παιδιού για τα θέματα παιδικής προστασίας (Ιανουάριος 2014)

Υπουργική Απόφαση 27/οικ.34481/1526/8-10-14 (ΦΕΚ 2792/17-10-2014)

Επιστολή του Συνηγόρου με επισημάνσεις σχετικά με την Υπουργική Απόφαση

Προτάσεις Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την Υπουργική Απόφαση