Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, o Συνήγορος επανέρχεται στο ζήτημα των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, επισημαίνοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί με συνέπεια η ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

imera atomon me anapiriesΟ Συνήγορος τονίζει ότι με βάση τις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και σε συνέχεια της κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (2012) η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει θεσμικά και ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες σε όλα τα πεδία. Η πραγμάτωση των δικαιωμάτων τους, χωρίς διάκριση, προϋποθέτει την παροχή ποιοτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, επαρκούς, εξειδικευμένου και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις διαφορετικές αναπηρίες.

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο τύπου

Η Αρχή προβληματίζεται ιδιαίτερα για:

  • την ανεπάρκεια των διαθέσιμων πιστώσεων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες
  • τη μη σύσταση και τη μη πλήρωση οργανικών θέσεων με μόνιμο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό
  • την πρόσληψη σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της έναρξης της σχολικής χρονιάς αναπληρωτών ή ωρομισθίων
  • τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη μεταφορά των μαθητών και στη στελέχωση των ΚΕΔΔΥ, με αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση των διαγνωστικών τους ενεργειών
  • τις ελλείψεις σε σχέση με την υλοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών μέτρων προς διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα γενικά σχολεία, όπως η φοίτηση με παράλληλη στήριξη ή σε τμήματα ένταξης.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί επίσης στη διασφάλιση κατάλληλου πλαισίου εναλλακτικής φροντίδας στην κοινότητα για τα παιδιά που ζουν εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος και η αποιδρυματοποίηση, αντί της διαβίωσης σε ιδρύματα, όπου παρατηρούνται παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.

Θετικό στοιχείο κοινωνικής ενσωμάτωσης και συμμετοχής για τους μαθητές με αναπηρίες αποτελούν οι κοινές δράσεις με μαθητές γενικών σχολείων, που διοργανώνονται από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες χρειάζεται να ενισχυθούν περαιτέρω.