Προσωπικά εργαλεία

Νέα σχολική χρονιά με τον Συνήγορο του Παιδιού

Δελτίο Τύπου με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2004-2005. Ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για τις θέσεις του Συνηγόρου του Παιδιού σχετικά με την εκπαίδευση.